Partneři

Potravinová banka se zabývá sběrem, zprostředkováním a a bezplatnou distribucí potravinových darů organizacím pracujícím s potřebnými. Ty na základě své odborné práce přerozděli potraviny svým klientům, lidem ve vážné sociální nouzi.

Nejsme sociální službou, proto je pro naše fungování nezbytná spolupráce se sektory a organizacemi, zabývající se sociální prací a humanitární činností.

Velice si vážíme ochoty našich dodavatelů, kteří prostřednictvím darování potravin podporují myšlenku efektivního sdílení přebytků s lidmi v nouzi.
Činnost našich odběratelských organizací je nezastupitelná. Jejich péče o klienty nespočívá jen v poskytnutí potravinové pomoci, ale také v opatřeních, které vedou ke zlepšení jejich momentální situace.

Poskytovatelé dotací

Partnerské řetězce

Příjemci potravin

Potravinové banky nedodávají jídlo přímo koncovým klientům ale pomáhajícím organizacím. Ty umějí pomoc nejlépe dopravit k těm, kdo ji potřebují.